Αρχική Σελίδα Διαγωνισμών

Ολοκληρωμένοι Διαγωνισμοί

Τίτλος-Περιγραφή Αριθμός Διαγωνισμού Έναρξη Προσφορών Λήξη Προσφορών
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2710 28/06/2022 15:25 29/06/2022 14:30
Διαπραγμάτευση για την προμήθεια TEST ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ SARS-COVID 19 με πάγιο εξοπλισμό 2709 28/06/2022 14:58 29/06/2022 15:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2705 27/06/2022 08:55 28/06/2022 14:30
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ 2704 27/06/2022 08:28 28/06/2022 14:30
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ υπηρεσιών παροχής λογιστικής υποστήριξης που περιλαμβάνει: (1) Την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 του Γ. Ν. Κορίνθου & των εποπτευόμενων φορέων αυτού & των κληροδοτημάτων αυτού που θα συνταχθούν σύμφωνα με το ΠΔ 146/2003 & των Δ.Λ.Π. (2) Την παρακολούθηση της γενικής λογιστικής» 2703 26/06/2022 21:00 29/06/2022 10:00
Πρόσκληση διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 του νοσοκομείου μας και των εποπτευόμενων φορέων αυτού, που θα συνταχθούν σύμφωνα με το ΠΔ 146/2003, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Ν.4182/2013, Όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4758/2020) καθώς και τα ισχύοντα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (Ν.4308/2014, Όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4876/2021) 2702 26/06/2022 20:00 29/06/2022 10:00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΟΡΩΝ 2700 24/06/2022 10:45 29/06/2022 10:00
Πρόσκληση διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών για τον προσδιορισμό των βραχυπρόθεσμων / ετήσιων αναλυτικών αποτελεσμάτων του 2022 2699 24/06/2022 10:10 28/06/2022 10:10
Επισκευές – Προμήθεια Εργαλείων Ουρολ.- Χειρουργικής των Πύργων STORZ των Χειρ/γείων 2698 23/06/2022 14:00 23/06/2022 15:00
Προμήθεια αντικαθαλατωτικού και αντιδιαβρωτικού χημικού για τη λειτουργία των ατμολεβήτων του Νοσοκομείου 2697 23/06/2022 08:10 23/06/2022 09:10
Δείτε όλους τους ολοκληρωμένους διαγωνισμούς >