Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ - ΒΕΛΟΝΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ - ΒΕΛΟΝΩΝ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
29/07/2022 08:10
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
29/07/2022 08:10
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
29/07/2022 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
Προϋπολογισμός:
€ 216,69 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2801
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
13922/20-06-2022
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
15374/06-07-2022, Ψ5Ι64690Β5-6Β9
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
17351/28-07-2022
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτικό για όλους:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

Ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει:

1 Τεχνική Προσφορά {να αναγράφεται απαραιτήτως: α) ο κωδικός προϊόντος (product ID) που έχει δοθεί απ΄το ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) ή ΕΟΦ β) ο κωδικός GMDN}

2 Οικονομική Προσφορά

Υποχρεωτικό μόνο για τους μειοδότες:

·      Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας (όπου απαιτείται)

·      Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας  (όπου απαιτείται)

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ

ΑΝΑΤΡΕΞΑΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Κωδικοί CPV

  • (33141310-6): Σύριγγες
  • (33141320-9): Ιατρικές βελόνες

Υπό Προμήθεια Είδη