Διαγωνισμός

προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού

Τίτλος - Περιγραφή:
προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
29/07/2022 08:45
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
29/07/2022 08:45
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
01/08/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
Προϋπολογισμός:
€ 894,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2802
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1381
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
16438/18-07-2022, 16934/22-07-2022
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
17187/27-07-2022, ΑΔΑ: ΨΓ8Ι4690Β5-ΟΟΦ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
17353/28-07-2022
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Διατίθεται ως συνημμένη η διαγωνιστική διαδικασία

Υποχρεωτικό μόνο για τους μειοδότες

·      Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας

 

Κωδικοί CPV

  • (39220000-0): Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας

Υπό Προμήθεια Είδη