Διαγωνισμός

προμήθεια: Ορθοπεδικών υλικών

Τίτλος - Περιγραφή:
προμήθεια: Ορθοπεδικών υλικών
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
02/08/2022 08:40
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
02/08/2022 08:40
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
02/08/2022 09:40
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
Προϋπολογισμός:
€ 2.703,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2803
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1313
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
17509, 17511/01-08-2022
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
17555/01-08-2022, ΑΔΑ: Ψ2Ω14690Β5-ΑΥ0
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Κωδικοί CPV

  • (33141700-7): Ορθοπεδικά υλικά

Υπό Προμήθεια Είδη