Διαγωνισμός

Α΄ Επαναληπτική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ετήσια συντήρηση κήπου του Νοσοκομείου

Τίτλος - Περιγραφή:
Α΄ Επαναληπτική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ετήσια συντήρηση κήπου του Νοσοκομείου
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
03/08/2022 19:10
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
03/08/2022 19:10
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
04/08/2022 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
Προϋπολογισμός:
€ 2.050,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2806
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
0429
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
αρ.11η/15-04-2022 (θ.:3ο)
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
αρ.πρ.14445/27-06-2022, ΑΔΑ: Ω2Ο84690Β5-ΒΣΣ, αρ.πρ.14449/27-06-2022, ΑΔΑ: ΨΙ3Θ4690Β5-ΓΟ2
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
17824/03-08-2022
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Διατίθεται ως συνημμένη η διαγωνιστική διαδικασία

Υποχρεωτικό μόνο για τους μειοδότες

·      Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας

·      Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Κωδικοί CPV

  • (45112712-9): Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για κήπους

Υπό Προμήθεια Είδη