Διαγωνισμός

προμήθεια: Ορθοπεδικών υλικών

Τίτλος - Περιγραφή:
προμήθεια: Ορθοπεδικών υλικών
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
04/08/2022 11:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
04/08/2022 11:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
04/08/2022 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
Προϋπολογισμός:
€ 180,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2807
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
17725/02-08-2022
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
17792/03-08-2022, 6ΛΙΛ4690Β5-0ΧΧ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
17882/04-08-2022
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Διατίθεται ως συνημμένη η διαγωνιστική διαδικασία

 

Υποχρεωτικό μόνο για τους μειοδότες

·      Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας

 

Κωδικοί CPV

  • (33141700-7): Ορθοπεδικά υλικά

Υπό Προμήθεια Είδη