Διαγωνισμός

Προμήθεια ανταλλακτικών για την Επισκευή Φυγοκέντρων (2x Thermo Scientific, SL8) Μικροβιολογικού / Βιοχημικού Εργαστηρίου & Αιμοδοσίας

Τίτλος - Περιγραφή:
Προμήθεια ανταλλακτικών για την Επισκευή Φυγοκέντρων (2x Thermo Scientific, SL8) Μικροβιολογικού / Βιοχημικού Εργαστηρίου & Αιμοδοσίας
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
04/08/2022 11:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
04/08/2022 11:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
05/08/2022 14:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
Προϋπολογισμός:
€ 2.482,38 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2808
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1439
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
17802/03-08-2022
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
17866/04-08-2022, ΩΔ3Χ4690Β5-ΤΑΩ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Κωδικοί CPV

  • (34913000-0): Διάφορα ανταλλακτικά

Υπό Προμήθεια Είδη