Διαγωνισμός

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ TESTS PCR

Τίτλος - Περιγραφή:
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ TESTS PCR
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
05/08/2022 12:48
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
05/08/2022 12:48
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
05/08/2022 14:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
Προϋπολογισμός:
€ 14.560,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2809
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
18010/05-08-2022
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
18027/05-08-2022, 6ΡΝΤ4690Β5-ΣΔΓ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
18060/05-08-2022
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτικό για όλους:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

Ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει:

1 Τεχνική Προσφορά {να αναγράφεται απαραιτήτως: α) ο κωδικός προϊόντος (product ID) που έχει δοθεί απ΄το ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) ή ΕΟΦ β) ο κωδικός GMDN}

2 Οικονομική Προσφορά

Υποχρεωτικό μόνο για τους μειοδότες:

·      Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας (όπου απαιτείται)

·      Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας  (όπου απαιτείται)

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ

ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17763/03-08-2022    ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Κωδικοί CPV

  • (33696300-8): Χημικά αντιδραστήρια

Υπό Προμήθεια Είδη