Διαγωνισμός

Α' ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
Α' ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
05/08/2022 14:21
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
05/08/2022 14:21
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
08/08/2022 14:30
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
Προϋπολογισμός:
€ 71,80 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2811
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
13922/20-06-2022
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
15812/11-07-2022, 6ΞΡΘ4690Β5-ΞΛΩ
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
17872/04-08-2022
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Παρατηρήσεις

Υποχρεωτικό για όλους:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

Ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει:

1 Τεχνική Προσφορά {να αναγράφεται απαραιτήτως: α) ο κωδικός προϊόντος (product ID) που έχει δοθεί απ΄το ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) ή ΕΟΦ β) ο κωδικός GMDN}

2 Οικονομική Προσφορά

Υποχρεωτικό μόνο για τους μειοδότες:

·      Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας (όπου απαιτείται)

·      Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας  (όπου απαιτείται)

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ

 

Κωδικοί CPV

  • (33141110-4): Επίδεσμοι

Υπό Προμήθεια Είδη