Διαγωνισμός

προμήθεια: Ορθοπεδικών υλικών

Τίτλος - Περιγραφή:
προμήθεια: Ορθοπεδικών υλικών
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
28/07/2022 13:25
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
28/07/2022 13:25
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
29/07/2022 13:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
Προϋπολογισμός:
€ 8.220,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2800
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1313
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
17124/26-07-2022, 17215, 17216/27-07-2022
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
17305/28-07-2022, ΑΔΑ: Ψ2ΝΨ4690Β5-Δ9Π
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
17329/28-07-2022
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Διατίθεται ως συνημμένη η διαγωνιστική διαδικασία

Υποχρεωτικό μόνο για τους μειοδότες

·      Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας

·      Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Κωδικοί CPV

  • (33141700-7): Ορθοπεδικά υλικά

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

29/07/2022 10:00 29/07/2022 13:00


Αιτιολογία Παράτασης


Υπό Προμήθεια Είδη