Διαγωνισμός

προμήθεια εντύπων

Τίτλος - Περιγραφή:
προμήθεια εντύπων
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
02/08/2022 18:45
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
02/08/2022 18:45
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
04/08/2022 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
Προϋπολογισμός:
€ 1.010,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
2805
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1261
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
10429/04-05-2022, 15417/07-07-2022
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
17114/26-07-2022, ΑΔΑ: 6Γ424690Β5-9Φ7
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
17708/02-08-2022
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

Διατίθεται ως συνημμένη η διαγωνιστική διαδικασία

 

Υποχρεωτικό μόνο για τους μειοδότες

·      Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας

 

Κωδικοί CPV

  • (22820000-4): Έντυπα

Υπό Προμήθεια Είδη